Sändaren

Sändaren Läsarna

Sändaren är en prenumererad risktäckande allmän nyhetstidning med kristen profil. Den vänder sig till en bred allmänhet och har sin förankring i svensk folkrörelsetradition och då främst det sammanhang som idag benämns Equmeniakyrkan.

Genom att annonsera i Sändaren når man en mycket engagerad och nyfiken målgrupp. Två av tre har högskoleutbildning och köper mer litteratur än gemene man. 26% har barn i åldern 0-15 år.

Gender distribution

Women
49%
Men
51%