Sändaren's logotype

Sändaren

Religion & Spirituality · Sweden

Print

View more

Tekniska Upplysningar

Tidningsformat
280x398 mm

Satsyta
251x372 mm

Utfallande
Ej utfallande

Original
Digitalt via www.display-umea.se

Rastertäthet
141 linjer/tum

Tryckförfarande
Rulloffset

Fyrfärgsskala
RGB eller CMYK (ICC Fogra 39)

Chefredaktör, ansvarig utgivare
Robert Tjernberg

Upplaga
5 700 ex (TS 2016)

Ateljéarbete
För nyproduktion eller omarbetning/ändring av befintligt material, från 650 kr.
Click the button on products to create an inquiry