Kyrkans Tidning's logotype

Kyrkans Tidning

Religion & Spirituality · Sweden
Egen bilaga

Egen bilaga

Display (Website)
Ni har en egen bilaga
Ni har en färdig bilaga som ni vill skicka med Kyrkans
Tidning. Kan vara i princip vilket format och papper som
helst, men kan inte vara för tung då Kyrkans Tidning
falsas (viks) och då är risken stor att en för tung bilaga
ramlar ut.

Bilaga med samma fromat som Kyrkans Tidning
Bilagan måste ha samma format och papper som
Kyrkans Tidning. Bilagan trycks och skickas med
huvudtidningen med en gång.
Lämning: Behöver finnas på tryckeriet Pressgrannar fredagen innan respektive utgivning.

Contacts
    Click the button on products to create an inquiry